БЕЛГИЙСКИЯТ КРАЛ * KING OF THE BELGIANS (2016)
  • Белгия-Холандия-България, режисьори Питър Бросенс * Джесика Удуърт / directors Peter Brosens * Jessica Woodworth
  • 1h 33m
ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ * GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIA (2019)
  • Северна Македония-Белгия-Франция-Хърватия-Словения / North-Macedonia-Belgium-France-Croatia-Slovenia, режисьор Теона Митевска / director Teona Mitevska
  • 1h 40m
МЕДЕНА ЗЕМЯ * HONEYLAND (2019)
  • Македония / Macedonia, режисьори Тамара Котевска * Любомир Стефанов /directors Tamara Kotevska * Ljubomir Stefanov
  • 1h 25m