АДАМ * ADAM (2019)
  • Мароко-Франция-Белгия / Morocco-France-Belgium, режисьор Мариям Тузани / director Maryam Touzani
  • 1h 38m
ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ * GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIA (2019)
  • Северна Македония-Белгия-Франция-Хърватия-Словения / North-Macedonia-Belgium-France-Croatia-Slovenia, режисьор Теона Митевска / director Teona Mitevska
  • 1h 40m
ПАПИША * PAPICHA (2019)
  • Франция-Алжир-Белгия-Катар / France-Algeria-Belgium-Qatar, режисьор Муния Медур / director Mounia Meddour
  • 1h 46m
СВИРУКАЩИТЕ * THE WHISTLERS (2019)
  • Румъния-Франция-Германия-Швеция / Romania-France-Germany-Sweden, режисьор Корнелиу Порумбою / director Corneliu Porumboiu
  • 1h 37m
СИНЪТ * A SON (2019)
  • Тунис-Франция-Ливан-Катар / Tunisia-France-Lebanon-Qatar, режисьор Мехди М. Барзауи / director Mehdi M. Barsaoui
  • 1h 36m