ЧУТОВНОТО НАШЕСТВИЕ НА МЕЧКИТЕ В СИЦИЛИЯ * THE BEARS FAMOUS INVASION OF SICILY (2019)

  • Франция-Италия / France-Italy, режисьор Лоренцо Матоти / director Lorenzo Mattotti, Animation, Adventure, Family
  • 1h 22m

Озвучаване на български език.

За да открие отдавна изчезналия си син и осигури храна за зимата, могъщият крал на мечките слиза със своето семейство от планината към света на хората. След като се спасяват от ужасни чудовища и побеждават зъл благородник, мечките и хората заживяват заедно в мир. За известно време.

„Стилна анимирана адаптация на романа на Дино Будзати, публикуван през 1945 г. Книгата на Будзати е илюстрирана с неговите собствени наивистични рисунки. Матоти и неговият екип са решили да запазят част от този стил. В някои сцени се долавят елементи на политическа сатира и екологична загриженост, но това е преди всичко фантастичен разказ, който изобразява краткотрайния съюз на хората и мечките в Сицилия от далечното минало.“ Лий Маршал, Screen Daily

~~~

To find his long lost son and food to survive the winter, the great bear king leads his clan down from the mountains and into the world of men. After escaping terrible monsters and defeating an evil duke, the bears and men live together in peace – for a time.

„Stylish animated adaptation of Dino Buzzati’s 1945 novel. Buzzati’s book, illustrated with his own naïf line drawings, was published in 1945. Mattotti and his co-writers have chosen to keep this very much in the background. Occasional scenes carry an echo of political satire, or a whiff of ecological awareness, but this is primarily a fantasy romp, one that charts the history of a short-lived intermingling between humans and bears in once-upon-a-time Sicily.” Lee Marshall, Screen Daily

Language(s)

Bulgarian