МАРТИН ИДЪН * MARTIN EDEN (2019)

  • Италия-Франция-Германия / Italy-France-Germany, режисьор Пиетро Марчело / director Pietro Marcello, Drama, Romance
  • 2h 9m

Субтитри само на български език. / Subtitles available only in Bulgarian.

Младият и неопитен работник Мартин Идън се влюбва от пръв поглед в дъщерята на богат индустриалец, Елена. Образованата и изискана млада жена скоро се превръща в идея фикс за Мартин, който се надява, че мечтата му да стане писател, ще му помогне да се издигне над скромния си произход и да се ожени за Елена. С решителност и упоритост младият работник прави всичко възможно, за да получи необходимото образование. След като получава помощ от по-възрастния си приятел, интелектуалеца с леви убеждения Рус Брисенден, Мартин попада в средите на социалистическата интелигенция, което ще доведе не само до неговото политическо пробуждане, но и до конфликт с Елена и нейния буржоазен свят.

~~~

When unskilled laborer Martin Eden meets Elena, the daughter of a wealthy industrial family, it’s love at first sight. The well-educated, refined young woman soon becomes an obsession for Martin who hopes that his dreams of becoming a writer will help him rise above his humble origins to be able to marry Elena. With determination and at the cost of great hardship, Martin sets out to get the education that his class has never allowed him to receive. Finding support in an older friend, left-wing intellectual Russ Brissenden, Martin soon gets involved in socialist circles, leading not only to political reawakening and destructive anxiety, but also to a conflict with Elena and her bourgeois world.

Language(s)

Italian, Neapolitan, French

Subtitle(s)

Bulgarian