ОЩЕ ПО ЕДНО * ANOTHER ROUND (2020)

  • режисьор Томас Винтенберг / director Thomas Vinterberg, Дания-Швеция-Нидерландия / Denmark-Sweden-Netherlands
  • 1h 57m

Без английски субтитри / English subtitles are not available

Съществува теория, според която човек винаги може да понесе още малко, както и че алкохолът отваря сетивата за външния свят, проблемите изглеждат незначителни, а творческите умения се засилват. Всички знаем, че след първата чаша вино разговорът потръгва и се отварят много възможности. Мартин е учител в гимназията. Той се чувства стар и уморен. За да повишат средния успех, учениците му и техните родители искат да го отстранят. Насърчавани от теорията, че винаги може още, Мартин и тримата му колеги се хвърлят в експеримент да поддържат непрекъснато алкохолно опиянение. Ако Чърчил е спечелил Втората световна война, обвит в алкохолни изпарения, как би се отразила огнената течност на тях и техните ученици? В началото резултатът е насърчителен. Класът на Мартин се променя, а проектът се превръща в истински научен експеримент. Бавно, но сигурно алкохолът замъглява съзнанието на четиримата приятели и тяхното обкръжение.

~~~

There is a theory that man is born with half a per mille too little. That alcohol in the blood opens the mind to the outside world, problems seem smaller and creativity increases. We know it well; after the first glass of wine, the conversation lifts, the possibilities open up. Martin is a high school teacher. He feels old and tired. His students and their parents want him terminated to increase their average. Encouraged by the per mille theory, Martin and his three colleagues throw themselves into an experiment to maintain a constant alcohol impact in everyday life. If Churchill won World War II in a dense fog of spirits, what could the strong drops do for them and their students? The result is positive in the beginning. Martin’s class is in a different way now, and the project is being promoted to a real academic study with the collection of results. Slowly, but surely, the alcohol makes the four friends and their surroundings loosen up.

Languages

Danish, Swedish

Countries

Denmark, Sweden, Netherlands

Studio

Zentropa Entertainments