ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ПРИНЦА * THE PRINCE’S VOYAGE (2019)

  • Франция-Люксембург / France-Luxemburg, режисьори Жан-Франсоа Лагиони * Ксавие Пикар / directors Jean-François Laguionie * Xavier Picard, Animation
  • 1h 17m

Озвучаване на български език.

Възрастната маймуна Принс попада на непознат бряг. Ранен и объркан, той е открит от 12-годишния Том, който го завежда при родителите си – двойка учени, отхвърлени от тяхната общност, защото вярват в съществуването на друга цивилизация от маймуни. С помощта на Том Принс опознава обществото, за което не знае нищо. Междувременно родителите на Том решават да използват Принс, за да докажат своята теория…

„The Prince’s Voyage популяризира приятелството между поколенията, необходимостта от толерантност към другите и необходимостта да се обърне внимание на това, което свързва маймуните (и хората), а не това, което ги разделя.“ Алън Хънтър, Screen Daily

~~~

An old monkey Prince runs aground on an unknown shore. Injured and lost, he is found by 12 year-old Tom, and taken in by his parents, a couple of scientists who were banished from their community because they believe in the existence of other monkey civilisations. With Tom’s help, the Prince discovers a society he knows nothing about, while Tom’s parents decide to use him to prove that their theory was indeed correct…

„The Prince’s Voyage promotes friendship between the generations, the need for tolerance of others and the desire to acknowledge what binds monkeys (and people) together rather than what tears them apart.” Allan Hunter, Screen Daily

Language(s)

Bulgarian