СИНЪТ * A SON (2019)

  • Тунис-Франция-Ливан-Катар / Tunisia-France-Lebanon-Qatar, режисьор Мехди М. Барзауи / director Mehdi M. Barsaoui, Drama
  • 1h 36m

Със субтитри на български и английски език. / Subtitles available in Bulgarian and English.

Тунис, лятото на 2011 г. Почивката на Фарес и Мерием завършва катастрофално, след като 10-годишният им син Азис случайно е прострелян от засада. Нараняванията му коренно променят живота на семейството: Азис има нужда от трансплантация на черен дроб, което води до разкриването на дълго пазена тайна. Дали Азис и неговото семейство ще оцелеят?

„Аз живея в патриархално общество, основано на мюсюлмано-арабските ценности, в което фигурата на бащата е свещена. Тези ценности понякога ограничават бащинството само до кръвна връзка, общо презиме и генетична обвъраност. Филмът е не само за бащинството, той е филм и за връзката между двама души и мястото им в обществото, както и за поемането на отговорности – както от жената, така и от мъжа.“ Мехди М. Барзауи

~~~

Tunisia, summer 2011. The holiday to the South of the country ends in disaster for Fares, Meriem and their 10-year-old son Aziz, when he is accidentally shot in an ambush. His injury will change their lives: Aziz needs a liver transplant, which leads to discovery of a long-buried secret. Will Aziz and the relationship survive?

_„I live in a patriarchal society based on Muslim-Arab values, deeply entrenched in ways that hold the Father as sacred. These values sometimes confine paternity to a blood relationship, a surname, a genetic sequence. A Son is not just a film about fatherhood; it’s also a film about a couple, their place in society, and also about empowerment – both feminine and masculine.” Mehdi M. Barsaoui _

Language(s)

Arabic, French