ТРИ СЕСТРИ * A TALE OF THREE SISTERS (2019)

  • Турция-Германия-Холандия-Гърция / Turkey-Germany-Netherlands-Greece, режисьор Емин Алпер / director Emin Alper, Drama
  • 1h 48m

Със субтитри на български и английски език. / Subtitles available in Bulgarian and English.

Три сестри от бедно село в Централен Анадол са осиновени от заможни семейства с надеждата да подобрят живота си. И трите обаче са принудени да се завърнат поради непредвидени обстоятелства. Когато Рейхан се завръща бременна, баща ѝ Шевкет бърза да я омъжи за бедния селски овчар Вейсел, към когото се отнасят с презрение не само в селото, но и в дома на Шевкет. Хава се прибира в селото, опечалена от неизбежната смърт на доведения си брат, починал след дълга битка с нелечима болест. След няколко дни се завръща и Нурхан, изпратена в селото от приемния ѝ баща Некати. За първи път от години Рейхан, Хава и Нурхан са заедно.

„Като разказва история за семейна любов и съперничество, малки амбиции и големи жестокости, на фона на живописно село, разположено между снежните планински върхове, филмът на Емин Алпер е уникална творба, която умело съчетава Чехов и Братя Грим.“ Дебора Йънг, The Hollywood Reporter

~~~

Three sisters from a poor village in Central Anatolia were adopted by affluent families in the hope of improving their lives. However, all three are forced to return to the village due to unforseen circumstances. When Reyhan returns home pregnant, her father Şevket hastily marries her off to the poor village shepherd Veysel, who is being treated with contempt not only in the village, but also in Şevket’s home. Havva comes back after the sad but inevitable death of her foster-brother, who has been fighting a terminal illness. A few days after Havva’s return, Nurhan is brought back to the village by her foster-father Necati. For the first time in years, Reyhan, Havva and Nurhan are reunited.

„Setting his tale of family love and rivalry, small ambitions and great cruelties in a postcard-perfect village nestled between snowy mountain peaks, Emin Alper’s A Tale of Three Sisters is a unique work that deftly blends Chekhov and the Brothers Grimm.” Deborah Young, The Hollywood Reporter

Language(s)

Turkish

Subtitle(s)

Bulgarian, English

Bonus Content

2 mins
Режисьорът Емин Алпер представя: * The director Emin Alper presents: