ВЪРЛИНАТА * BEANPOLE (2019)

  • Русия / Russian Federation, режисьор Кантемир Балагов / director Kantemir Balagov, Drama
  • 2h 10m

Субтитри само на български език. / Subtitles available only in Bulgarian.

1945 г. Втората световна война е опустошила Ленинград. Сградите са разрушени, а хората мизерстват физически и психически. Въпреки че една от най-лошите обсади във военната история вече е приключила, сред останките продължава битката между живота и смъртта. Ива и Маша са две млади жени, които търсят смисъл и надежда в битката за оцеляване, за да започнат да изграждат живота си отначало.

_„Върлината разказва за препятствията, пред които са изправени двете героини. Също като родния им град, те са съсипани и травмирани от войната. Като автор, аз се опитвам да разбера какво се случва с една жена, която трябва да даде живот, след като е преживяла невъобразим ужас.“ - Кантемир Балагов _

~~~

1945, Leningrad. World War II has devastated the city, demolishing its buildings and leaving its citizens in tatters, physically and mentally. Although the siege – one of the worst in history – is finally over, life and death continue their battle in the wreckage that remains. Two young women, Iya and Masha, search for meaning and hope in the struggle to rebuild their lives amongst the ruins.

„Beanpoleshows the obstacles overcome by the two heroines, who are, just like their city, destroyed and traumatised by war. As a writer, I am trying to understand what happens to a woman, who is supposed to give life, after having gone through so many horrors.” - Kantemir Balagov

Language(s)

Russian

Subtitle(s)

Bulgarian